LRC

Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (Long Range Certificate), uprawnia do prowadzenia łączności na jednostkach nie podlegających konwencji SOLAS, które są wyposażone w podsystemy GMDSS dalekiego zasięgu - radiostacja MF/HF, łączność satelitarna.

» Słownik pojęć