LUT

Local User Terminal - LEOLUT and GEOLUT Earth based ground stations, receive and process Distress alerts from 406 MHz EPIRBs relaying Distress information, comprising casualty ID, Position and UTC time, to MCC.
Stacja naziemna (Local User Terminal) systemu COSPAS-SARSAT , której zadaniem jest przekazanie komunikatu alarmowego, odebranego z radiopławy, do MCC.

» Słownik pojęć