SSB

Modulacji SSB (single side band ) jest udoskonalenie modulacji amplitudy i efektywniej wykorzystuje energię i szerokość pasma nadawania. Proces dzięki któremu dźwięk (informacja), jest nakładany na sygnał radiowy nazywany jest modulacją.

» Słownik pojęć