I/O connector

Złącze, za pomocą którego komputer wymienia informacje z otoczeniem np. odbiornikiem GPS.

» Słownik pojęć