R/T

Radiotelefonia.
Komunikacja foniczna.

» Słownik pojęć