ALRS Volume 5

Spis Radiosygnałów Admiralicji Brytyjskiej tom 5 (Admirality List of Radio Signals Volume 5) zatytułowany GMDSS, jest corocznie uaktualniany i wydawany przez Brytyjskie Biuro Hydrograficzne. Dodatkowo uaktualnia się go poprzez cotygodniowe Wiadomości Żeglarskie (Admirality Notices for Mariners). Zawiera m.in.:
  • Spis stacji brzegowych z obszarów morskich A1, A2, A3 i A4,
  • Spis ośrodków RCC oraz mapy z podziałem na rejony odpowiedzialności,
  • Wyciąg z Regulaminów Radiowych dotyczący łączności w niebezpieczeństwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa i rutynowej,
  • Spis stacji systemu Navtex,
  • Spis stacji systemu satelitarnego INMARSAT.

» Słownik pojęć