MUF

Maksimikäyttötaajuus (engl. Maximum Usable Frequency) on taajuus, jolla radiolähetykset alkavat pettää. Se lasketaan kaavalla MUF=f0/cos alpha,
jossa:
h= kerroksen korkeus
f0= kerroksen tiheys
alpha = arc tg ((d/2)/h)

» Sanasto