MF

Keskitaajuus (engl. Medium frequency) - tarkoittaa samaa kuin keskiaalto (MW - Medium Wave). Keskitaajuusalueet ulottuvat 300 aina 3000 kHz. Hätäsanomiin merialueella A2 tulisi käyttää MF -taajuuksia.

» Sanasto