CES

CES (engl. Coast Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan joskus myös nimellä LES (engl. Land Earth Station).

» Sanasto