UTC

Coordinated Universal Time - koordinoitu yhteisaika. Tarkka atomiaikastandardi. aikavyöhykkeet esitetään positiivisina tai negatiivisina utc ajasta. paikallisaika on UTC + aikavyöhyke + kesäaika.

» Sanasto