CG

Rannikkovartioston lyhenne (engl. Coast Guard - CG). Rannikkovartiosto on kansallinen organisaatio, joka vastaa erilaisista toiminnoista ja palveluista merellä. Rannikkovartioston vastuualueet vaihtelevat eri valtioissa hyvinkin paljon. Suurimmassa osassa valtioista huolehtii etsintä- ja pelastustoiminnoista (esim. Iso-Britanniassa).

» Sanasto