MMSI

Maritime Mobile Service Identity - MMSI (Kansainvälinen Meriradionumero)
on yksilöllinen 9 -merkkinen numero, joka toimii kuten puhelinnumero. Meriradionumero sallii radiota käyttävän tehdä automatisoidun puhelun käyttäen VHF DSC radiota. Meriradionumero myös välittyy automaattisesti DSC -radiokutsun yhteydessä kertoen vastaanottajalle lähettäjän identiteetin. Aluksen rekisteröintivaltion kansallinen viranomainen myöntää meriradionumeron ja sillä voidaan hakea tietoa tietokannoista aluksesta ja sen omistajista.

» Sanasto