SOLAS

Safety Of Life At Sea - Kansainvälinen konventio, joka on tärkein turvallisuuteen kauppalaivoilla vaikuttava sopimus. Se jakaa alukset kahteen ryhmään: Solas aluksiin ja Ei-Solas aluksiin. Solas alusten täytyy noudattaa GMDSS -satelliitti ja radiolaitevaatimuksia. Solas aluksia ovat yli 300 GT alukset ja kaikki matkustaja-alukset muutamin poikkeuksin. Yksityiskohtainen kuvaus solas aluksesta löytyy ALRS Volume 5 -kirjasta. Ei-solas alusten ei tarvitse noudattaa GMDSSn vaatimuksia, mutta kasvavassa määrin ne kuitenkin noudattavat niitä meriturvallisuuden parantuessa sen johdosta. Jotkin maat ovat sisällyttäneet GMDSSn vaatimukset lainsäädäntöönsä.

» Sanasto