ITU

Kansainvälinen televiestintäliitto (engl. International Telecommunication Union - ITU) on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö.

» Sanasto