UTC

Czas Uniwersalny (Coordinated Universal Time) jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą "Zulu time" ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada literze "z", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w angielskiej miejscowości Greenwich). W odniesieniu do UTC są ustalane strefy czasowe. Szerokość jednej strefy to 15 stopni długości geograficznej. Strefy czasowe są oznaczone liczbami z przedziału (-12, +12).

» Słownik pojęć