COSPAS

System satelitarny przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych rozwinięty przez ZSRR. Aktualnie wchodzi w skład systemu COSPAS-SARSAT.

» Słownik pojęć