LUT

Stacja naziemna (Local User Terminal) systemu COSPAS-SARSAT , której zadaniem jest przekazanie komunikatu alarmowego, odebranego z radiopławy, do MCC.

» Słownik pojęć