ARQ

Otomatik Tekrarlama Talebi, çoğunlukla rutin mesajın bir vericiden bir alıcıya gönderilmesinde kullanılan teleks modudur.

» Sözlük