FEC

İleri Hata Düzeltmesi (Forward Error Correction), çoğunlukla önceliğe sahip mesajların (tehlike, acil durum veya emniyet) bir vericiden çok sayıda alıcıya gönderilmesi için kullanılan teleks modudur.

» Sözlük