NOC

Şebeke İşletim Merkezi. Bu merkez haberleşme ile ilgili tüm şebekenin takibini yapar.

» Sözlük