CES

CES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Sahil Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Kara Yer İstasyonu (Land Earth Station) anlamına gelen LES kısaltması ile de adlandırılırlar.

» Sözlük