UTC

Evrenel Zaman - Yüksek hassasiyete sahip bir atomik zaman standartıdır. Dünya üzerindeki saat dilimleri ifade edilirken UTC baz alınır ve pozitif veya negatif olarak farklılık belirtilir. Yerel zaman, UTC'nin üzerine bulunulan bölgenin saat dilimi farkı ve uygulamada gün ışığından daha fazla istifade etmek için kullanılan bir fark (tipik olarak +1) eklenerek tespit edilir.

» Sözlük