CG

Sahil Güvenlik - Sahil Güvenlik denizdeki çeşitli hizmetlerden sorumlu milli bir organizasyondur. Bununla beraber, bu terim farklı ülkelerde oldukça farklı sorumluluklar da ifade edebilir. Çoğu ülkede SAR (Arama ve Kurtarma) olarak algılanır (örneğin İngiltere'de).

» Sözlük