MMSI

Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası - MMSI, gemiye özel 9 haneli bir numaradır ve aynı telefon numarası gibi kullanılır. MMSI, telsiz operatörünün VHF DSC telsiz üzerinden otomatik çağrı yapmasına imkan sağlar ve tanıtım numarası DSC çağrılarının içinde otomatik olarak gönderilir. MMSI numaraları geminin kayıtlı olduğu ülke makamları tarafından verilir ve gemi, gemi sahibi vs hakkındaki bilgiler bir veri tabanına kaydedilir.

» Sözlük