RT

Telsiz Telefon - RT olarak bilinen telsiz haberleşmesinde, radyo dalgalarını belirli bir frekansta göndermek için bir Tx (telsiz vericisi) ve aynı frekanstaki radyo dalgalarını alabilmek için de bir Rx (telsiz alıcısı) kullanılır. Radyo dalgaları radyo frekans spektrumu içinde bulunan belirli bir radyo frekans bandındaki elektro manyetik enerjiden oluşur. Dalgaların frekansı bir saniyede ortaya çıkan dalga sıklığı anlamına gelir. Örneğin; deniz telsizi frekans spektrumunun (156 MHz-174 MHz arasında) VHF bölümünde çalışan deniz VHF RT telsizleri.

» Sözlük