MCC

Stacja koordynacyjna (Mission Control Centres) systemu COSPAS-SARSAT, której zadaniem jest zbieranie informacji od LUT i przekazywanie ich do odpowiedniego MRCC (odpowiadającego za rejon, w którym wydarzył się wypadek).

» Słownik pojęć