SES

Ship Earth Station - Laivan INMARSAT -päätelaite

» Sanasto