SRC

Short Range Certificate - rannikkolaivurin radiolupa, vaaditaan GMDSS merialueella A1 liikennöivillä aluksilla VHF-radiota käyttävältä henkilöltä.

» Sanasto