Tuesday, 21 September 2021, 7:32 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Kurs na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC-PL)
Glossary: Słownik pojęć

NAVAREA

NAVigational AREA - jeden z 16 obszarów Ogólnoświatowego Systemu Rozgłaszania Ostrzeżeń Nawigacyjnych (WWNWS). Oznaczony jest rzymską cyfrą. Zbieranie i rozgłaszanie ostrzeżeń jest w każdym obszarze koordynowane przez jedno wyznaczone państwo.

NAVTEX

System transmisji Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI) dla obszaru morskiego A1 i A2.

NBDP

System automatycznej radiotelegrafii dalekopisowej (Narrow Band Direct Printing)

NCS

Naziemna stacja koordynująca w danym regionie Inmarsat odpowiedzialna za procesy komunikacji i przydział kanałów stacjom ruchomym oraz stacjom nabrzeżnym

NM

Mila morska (Nautical Mile) - jednostka długości równa jednej minucie szerokości geograficznej (1 NM = 1852 m).

NOC

Centrum operacyjne systemu monitoruje działanie łączności w całej sieci.