Tuesday, 21 September 2021, 6:59 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Kurs na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC-PL)
Glossary: Słownik pojęć

MCC

Stacja koordynacyjna (Mission Control Centres) systemu COSPAS-SARSAT, której zadaniem jest zbieranie informacji od LUT i przekazywanie ich do odpowiedniego MRCC (odpowiadającego za rejon, w którym wydarzył się wypadek).

MES

Naziemna stacja satelitarna - nazwa używana dla zatwierdzonych terminali systemu Inmarsat mających dostęp do sieci wykorzystywanych na morzu i lądzie.

METAREA

Świat jest podzielony na 16 (i dodatkowo 5 polarnych - nie działających jeszcze) obszarów meteorologicznych. Te obszary morza mają takie same granice jak obszary NAVAREA, w których zadania koordynatorów pełnią poszczególne administracje państw zapewniające dostarczanie informacji meteorologicznych. Zwykle METAREA podzielone są na obszary morza, na które nadawane są ostrzeżenia z użyciem systemów EGC, NAVTEX lub za pomocą fonii w pasmach VHF, MF, HF.

MF

MF (Medium frequency) - fale pośrednie - pasmo częstotliwości z zakresu od 300 do 3000 kHz, używane do wywołań priorytetowych w obszarach morza A2.

MF/HF DSC radio

System nadawaczo-odbiorczy, który umożliwia nadawanie i odbiór w morskim paśmie MF i HF za pomocą DSC.

MF/HF radio

System nadawczo-odbiorczy umożliwiający pracę w morskich pasmach MF i HF.

MF/HF RT radio

System nadawczo-odbiorczy umożliwiający pracę za pomocą fonii w morskich pasmach MF i HF.

MMSI

Numer identyfikacyjny stosowany w morskiej służbie ruchomej (Maritime Mobile Service Identity). Składa się z 9 cyfr. Umożliwia wykonywanie wywołań indywidualnych za pomocą DSC. Oprócz numerów indywidualnych istnieją także numery grupowe (rozpoczynają sie od jednego "0"). Z kolei numery stacji brzegowych rozpoczynają się od "00". Numer MMSI jest nadawany przez administrację kraju, w którym zarejestrowany jest statek.

MRCC

Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego (Maritime Rescue and Coordination Centre) - odpowiada za koordynację akcji poszukiwania i ratowania (SAR) w swoim rejonie odpowiedzialności, który zazwyczaj rozciąga się wzdłuż linii brzegowej. W Polsce MRCC znajduje się w Gdyni.

MRSC

Ośrodek Koordynacji Ratownictwa Morskiego (Maritime Rescue Sub Centre) - odpowiada za koordynację akcji poszukiwania i ratowania (SAR) w swoim rejonie odpowiedzialności, który zazwyczaj zawiera się w rejonie odpowiedzialności MRCC. W Polsce MRSC znajduje się w Świnoujściu.