Tuesday, 21 September 2021, 7:13 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Kurs na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC-PL)
Glossary: Słownik pojęć

FEC

Tryb pracy radioteleksu używany do nadawania wiadomości alarmowych, pilnych i ostrzeżeń nawigacyjnych adresowanych do wielu odbiorców.

FleetNET

FleetNET jest systemem dostarczania wiadomości dla dedykowanej grupy stacji ruchomych takich jak statki jednego armatora, statki jednej bandery poprzez system EGC działający w Inmarsat C.