Tuesday, 21 September 2021, 7:34 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Kurs na Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC-PL)
Glossary: Słownik pojęć

CER

Wskaźnik oznaczający jakość odbioru informacji dołączany do komunikatu NAVTEX. Zwykle występuję przed znacznikiem ZCZC.

CES

Naziemna stacja satelitarna pracująca w systemie Inmarsat zapewniająca łączność pomiędzy użytkownikami stacji ruchomych oraz zapewniająca dostęp do telekomunikacyjnych sieci lądowych. Stosuje się też oznaczenie LES.

CG

Straż Przybrzeżna/Graniczna (Coast Guard) - służba, której zadaniem jest ochrona morskiej granicy danego kraju. W różnych krajach mają różny zakres kompetencji i odpowiedzialności.

COSPAS

System satelitarny przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych rozwinięty przez były ZSRR. Aktualnie wchodzi w skład systemu COSPAS-SARSAT.

CRS

Stacja brzegowa (Coast Radio Station) - stacja radiowa, której zadaniem jest prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwościach przeznaczonych do łączności alarmowej oraz zapewnienie rutynowej łączności radiowej w relacji statek-ląd.