Wednesday, 17 July 2024, 11:58 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Uzun Mesafe Yeterliği kursunun (LRC-TR)
Glossary: Sözlük

GMDSS

Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi - GMDSS, IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) SOLAS (Denizde Can Emniyeti) sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Denizde emniyeti artırmak ve tehlikedeki gemilerin kurtarılmasını kolaylaştırmak için kullanılmak üzere üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış bir dizi emniyet işlemi, cihaz tipleri ve haberleşme usülleridir.

GPS

Küresel Mevkilendirme Sistemi - Sistem, Dünya Yörüngesindeki en az 24 adet Orta Seviye uydunun gönderdiği hassas mikrodalga sinyaller kullanılarak GPS alıcının mevkisini, süratini, rotasını ve zamanını belirlemesini sağlar. GPS alıcıları, örneğin seyir cihazlarının ve bazı EPIRB modellerinin bir parçası olarak gemilerde de bulunabilir. Genellikle DSC telsiz haberleşme cihazına bağlanırlar, örneğin VHF telsizlere.

GT

Gros Ton - Geminin büyüklüğünü ifade eden, geminin kapalı bölümlerinin hacimleri hesaplanarak bulunan bir ölçü birimidir.