Monday, 4 December 2023, 1:16 PM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: Uzun Mesafe Yeterliği kursunun (LRC-TR)
Glossary: Sözlük

SSB

Tek Yan Band Modülasyonu (SSB), genlik modülasyonunun elektrik gücünü ve band genişliğini daha etkin olarak kullanan şeklidir. Sesin (bilginin) bir radyo sinyali içine sıkıştırılması modülasyon olarak adlandırılır. Radyo dalgasının modüle edilmesi, bir alıcı tarafından alınıp kullanılabilmesi için dalganın içine bilgi eklenmesidir. Sesin veya başka bilgilerin bir radyo dalgası üzerine bindirilmesi ve bu radyo dalgasının gönderilmesi için çok etkin bir yöntemdir.

Tx

Telsiz vericisi

UTC

Evrenel Zaman - Yüksek hassasiyete sahip bir atomik zaman standartıdır. Dünya üzerindeki saat dilimleri ifade edilirken UTC baz alınır ve pozitif veya negatif olarak farklılık belirtilir. Yerel zaman, UTC'nin üzerine bulunulan bölgenin saat dilimi farkı ve uygulamada gün ışığından daha fazla istifade etmek için kullanılan bir fark (tipik olarak +1) eklenerek tespit edilir.

VHF

Çok Yüksek Frekans - 57 ayrı VHF kanalı içeren 156 MHz-174 MHz arasındaki frekans bandıdır.

VHF CH

VHF Kanalı - VHF telsiz haberleşmesi için 1'den 28'e ve 60'dan 88'e kadar 57 adet ayrı VHF kanalı içeren 156 MHz-174 MHz arasındaki deniz frekans bandıdır.

VHF DSC telsiz

VHF DSC telsiz: Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında sadece DSC (Seçmeli Seçmeli Çağrı) ile bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

VHF RT telsiz

Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında sadece sesli olarak bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

VHF telsiz

Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

WWNWS

Yeryüzü Seyir Uyarıları Servisi - Seyir uyarılarının yayınlanması için koordine edilmiş küresel bir servistir. Bu uyarılar, GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2'de NAVTEX sistemi üzerinden, diğer sahalarda ise SafetyNET sistemi üzerinden yayınlanır.