Sunday, 17 October 2021, 6:31 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: LRC kurssi (LRC-FI)
Glossary: Sanasto

I/O connector

I/O liitin. Tämän liittimen kautta tietokone vaihtaa tietoa tietokoneen ulkopuolisen maailman kanssa, esim. saa paikkatiedon GPS -laitteelta.

IMO

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (engl. International Maritime Organisation) - IMO on noin 60 lakiasiakirjakokoelman takana, jotka ohjaavat sen jäsenvaltioiden säännösten kehitystä merenkulun turvallisuuden parantamiseksi, merenkulkuvaltioiden kaupankäynnin helpottamiseksi ja meriympäristön turvaamiseksi. Tunnetuin näistä kokoelmista on kansainvälinen konventio SOLAS (Safety of Life at Sea).

INMARSAT

Kansainvälinen satelliittitietoliikenneyhtiö (engl. International Maritime Satellite Organisation) - Inmarsat tarjoaa maailmanlaajuisia viestiyhteyksiä erityisten päätelaitteiden kautta. Inmarsat päätelaite ottaa satelliitin kautta yhteyden maa-asemaan. Se tarjoaa luotettavan yhteydenpitopalvelun valtioille, avustusjärjestöille, mediayhtiöille ja yrityksille, joiden tarvitsee kommunikoida syrjäisille alueille tai alueille, joilla ei ole luotettaa maanpäällistä viestintäverkkoa. Inmarsat tarjoaa, kaupallisten palveluidensa lisäksi, GMDSS -viestiyhteyden ilmaiseksi laivoille julkisena palveluna.


IOR

Intian valtameren merialue (engl. Indian Ocean Region - IOR). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

ITU

Kansainvälinen televiestintäliitto (engl. International Telecommunication Union - ITU) on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

ITU:n lista rannikkoradioasemista ja erityispalveluasemista [engl. ITU List of Coast Station and Special Service Station (List-IV): Tariffs and Taxes]. Yksityiskohtaiset tiedot GMDSS -järjestelmään kuuluvista asemista: MF, HF ja VHF DSC -viestikutsut, CES -asemat, MSI -tiedotteita lähettävät asemat; mukaanlukien NAVTEX -asemat. Asemien kutsutunnus, selektiivikutsunumero ja MMSI -numero; palvelun toiminta-ajat; käytössä olevat taajuudet; lähetysluokka ja tyyppi; liikennetiedotteiden lähetysajat ja vahdinpitoajat; jne. Yksityiskohtaiset tiedot merenkulun radionavigointiin käytetyistä asemista ja asemista, jotka lähettävät erityislähetyksiä muiden asemien ja laivojen käyttöön. Tarjottu tieto: suuntiminen ja DF kalibrointiasemat; radiomajakka- ja tutkamajakka-asemat; asemat, jotka lähettävät aikaa ja standarditaajuuksia; asemat, jotka lähettävät Ursigram -tiedotteita (tiedote auringon aktiivisuudesta ja ionosfääristä); asemat, jotka lähettävät säännöllisiä säätiedotteita ja tiedotteita merenkulkijoille; asemat, jotka tarjoavat lääkinnällisiä neuvontapalveluita.