Tuesday, 21 September 2021, 6:45 AM
Site: eGMDSS E-learning system
Course: LRC kurssi (LRC-FI)
Glossary: Sanasto

ALRS

Ison-Britannian hydrografisen toimiston ALRS julkaisut (6 osaa) on kattava tietolähde, joka kattaa kaikki merenkulun viestinnän osa-alueet.

ALRS Volume 5

Admirality List of Radio Signals Volume 5 on Ison-Britannian hydrografisen toimiston julkaisema. Se sisältää ajan tasalla olevaa ja hyvin järjesteltyä tietoa GMDSS -järjestelmästä:
  • Maailmanlaajuiset viestintävaatimukset hätä-, etsintä- ja pelastustilanteisiin,
  • Ainoa SOLAS vaatimukset täyttävä englanninkielinen GMDSS -opas,
  • Värikaaviot maailmanlaajuisista toiminnassa olevista DSC peittoalueista,
  • Keskeinen tieto GMDSS -järjestelmän opiskelijoille,
  • Helposti päivitettävissä viikottaisista "Admirality Notices for Mariners" -tiedotteista,
  • Päivitetään vuosittain.

AOR-E

AOR-E tarkoittaa Atlannin itäistä merialuetta (engl. Atlantic Ocean Region East). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

AOR-W

AOR-W tarkoittaa Atlannin läntistä merialuetta (engl. Atlantic Ocean Region West). Tämä merialue on yksi neljästä Inmarsat satelliittien peittoalueesta.

ARQ

Automaattinen toistopyyntö (engl. Automatic Request for Repetition). Telex -tyyppi, jota käytetään pääasiassa rutiiniviestien lähetykseen yhden lähettimen ja yhden vastaanottimen välillä.

CER

CER (engl. Character Error Rate/Ratio): ilmaisee radiosignaalin vastaanotossa ilmenevien merkkivirheiden esiintymistaajuutta, voidaan lisätä myös navtex -viestiin. Lisätään yleensä tekstinä riville ennen ZCZC -indikaattoria.

CES

CES (engl. Coast Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan joskus myös nimellä LES (engl. Land Earth Station).

CG

Rannikkovartioston lyhenne (engl. Coast Guard - CG). Rannikkovartiosto on kansallinen organisaatio, joka vastaa erilaisista toiminnoista ja palveluista merellä. Rannikkovartioston vastuualueet vaihtelevat eri valtioissa hyvinkin paljon. Suurimmassa osassa valtioista huolehtii etsintä- ja pelastustoiminnoista (esim. Iso-Britanniassa).

COSPAS

Avaruusjärjestelmä hädässä olevien alusten etsintään.

CRS

Rannikkoradioasema (engl. Coast Radio Station). Rannikkoradioasemat ovat merenkulun radioliikenneasemia, jotka on sijoitettu rannikoille tarkkailemaan hätäradioliikennetaajuuksia, koordinoimaan radioliikennettä ja välittämään laivalta-laivalle sekä laivalta-maihin kulkevaa radioliikennettä. Jotkut rannikkoradioasemat on luokiteltu meripelastuskeskuksiksi, meripelastusalikeskuksiksi tai NAVTEX rannikkoradioasemiksi.