Το άτομο που χειρίζεται ένα σύστημα VHF radio και ταξιδεύει στην GMDSS θαλάσσια περιοχή A1 πρέπει να είναι πιστοποιημένο με ένα ελάχιστο πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό είναι το GMDSS SRC (Short Range Certificate - Δίπλωμα Μικρής Εμβέλειας).
Οι χειριστές ασυρμάτων σε εμπορικά ή σκάφη αναψυχής που δεν υπάγονται στη σύμβαση SOLAS και τα οποία διαθέτουν συστήατα μεγάλης εμβέλειας (ασύρματο MF/HF) ή δορυφορικό εξοπλισμό πρέπει να πιστοποιούνται με κάποιο ελάχιστο πρότυπο. Αυτό είναι το GMDSS LRC (Πιστοποιιητικό Μεγάλης Εμβέλειας).